oPOWmwJgFpDZGGREinivYyjG5tmdOTmGHFQPsudj
Bookmark

Apa Itu Fi'il Amr (فِعْلُ الأَمْرِ) ?

Pengertian fi'il

Fi'il (kata kerja): sesuatu yang menunjukan suatu arti dan berhubungan dengan waktu. 

Adapun macam-macam fi'il jika dilihat dari waktu, maka terdapat 3 macam, yaitu:

1. الفعل الماضي (fi'il maadhii) adalah kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau sudah dilakukan, misal  : ذَهَبَ  "Ia sudah pergi"

2. الفعل المضارع ( fi'il mudhaari') adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan dilakukan, misal  : يَذْهَبُ "dia sedang/akan pergi"

3. فعل الأمر (fi'il amr) adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, misal  : اِذْهَبْ "Pergilah!"

Untuk mengulang pelajaran fi'il maadhi, silakan pelajari lagi  fi'il maadhi ma'luum dan fi'il maadhi majhuul di sini.

Untuk mempelajari lagi tentang  fi'il mudhaari, baca keterangan  fi'il mudhaari' di sini.

Penjelasan Fi'il 'Amr

 معنا فعل الأمر : الطَّلب

Fi'il amr ialah  kata kerja perintah atau permohonan.

- فعل الأمر : مبنيّ دائما

Fi'il amr ialah  mabniy (harakatnya tetap tidak berubah) selamanya (sama laksana  fi'il maadhi, fi'il madhi pun mabniy).

Bagi  fi'il madhi yang terdiri dari tiga huruf, maka huruf pertamanya  menggunakan hamzah washal.

Contoh:

كَتَبَ terdiri dari tiga huruf, maka fi'il amrnya memakai  hamzah washal, yakni  : اُكْتُبْ

Sedangkan fi'il madhi yang terdiri dari empat huruf, maka huruf pertamanya  menggunakan hamzah qatha'.

Contoh:

أَخْرَجَ fi'il maadhi yang terdiri dari empat huruf, maka fi'il amr nya memakai  hamzah qatha yaitu: أَخْرِجْ

Lihat pemakaian  hamzah washal dan hamzah qatha guna  lebih jelasnya.

Berikut Ini adalah Dhamirnya fi'il amr, yaitu: 

- أَنْتَ

- أَنْتِ

- أَنْتُمَا

- أَنْتُمْ

- أَنْتُنَّ

# Kaidah harakat hamzah washl pada fi'il amr

Kita lihat harakat 'ain fi'il pada fi'il mudhari, terdapat  tiga macam  yaitu:

1. Jika harakatnya dhammah, maka harakat hamzah washal pada fi'il amr pun dhammah.

Contoh:

كَتَبَ - يَكْتُبُ (kataba - yaktubu):

- 'ain fi'ilnya ialah ت (ta).

- ت pada fi'il mudharinya berharakat dhammah.

-maka harakat hamzahnya ialah  dhammah, yakni  : اُكْتُبْ (uktub)

2. Jika ain fi'ilnya berharakat kasrah, maka harakat hamzah washal pada fi'il amr ialah  kasrah.

Contoh:

جَلَسَ - يَجْلِسُ (jalasa-yajlisu):

- 'ain fi'ilnya ialah ل (lam).

- harakat ل pada fi'il mudhaari' ialah  kasrah.

- maka harakat hamzah pada fi'il amr ialah  kasrah, yakni  اِجْلِسْ (ijlis).

3. Jika ain fi'ilnya berharakat fat-hah, maka harakat hamzah washlnya ialah  kasrah.

Contoh:

فَتَحَ - يَفْتَحُ (fataha - yaftahu):

- 'ain fi'ilnya ialah  ت

- harakat ت pada fi'il mudhaari' ialah  fat-hah

- maka harakat hamzah washal pada fi'il amr nya ialah  kasrah yakni  اِفْتَحْ (iftah).

# Kaidah fi'il amr mabniyy di atas sukun

fi'il amr yang mabniyy di atas sukun ialah  fi'il amr yang dhamir mustatirnya أَنْتَ, misalnya  : اِشْرَبْ , اذْهَبْ , افْهَمْ, dll

Baca selengkapnya tentang dhamir di sini.

Jika sesudah  fi'il amr ini terdapat  الْ (al) maka sukunnya berubah jadi kasrah. Contohnya:

minumlah, bahasa arabnya اِشْرَبْ (isyrab).

Lalu saat  kita berkeinginan  berkata, minumlah kopi itu, maka menjadi -> اِشْرَبِ الْقَهْوَةَ (isyrabil qahwata)

Hamzah washal tidak berharakat

Berikut Ini contohnya:

يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا     'Wahai anakku, naiklah (mengendarai kapal) bersama kami' 

Pada contoh fi'il amr di atas, perhatikan hamzah washal yang Tak berharokat, ia tetap ditulis tapi Tak dibaca. Karena itulah hamzah washal sesuai namanya hamzah yang disambung artinya Dari kata sebelumnya ke Dan ke huruf setelah hamzah washal itu langsung disambung tanpa membaca hamzahnya.

# kaidah hamzah washal pada fi'il amr

Pada contoh di atas  diberikan misal  bahwa andai  didahului oleh sebuah  kata laksana  pada contoh di atas, maka hamzah washal tidak berharakat, bacanya disambung ke huruf setelahnya.

Contoh:

Yang benar ialah  يَا حَامِدُ اذْهَبْ (yaa haamidudzhab), dengan kata lain  wahai hamid pergilah.

Bukan يَا حَامِدُ اِذْهَبْ (yaa haamiduidzhab) -> ini ialah  salah.

Isnad fi'il amr dengan dhamir mukhaathab (الْمُخَاطَبُ), yaitu:

Contohnya dengan fi'il كَتَبَ - يَكْتُبُ

- أَنْتَ : اُكْتُبْ

- أَنْتِ : اُكْتُبِي

- أَنْتُمَا : اُكْتُبَا

- أَنْتُمْ : اُكْتُبُوا

- أَنْتُنَّ : اُكْتُبْنَ

Saya tulis ulang dengan ejaan Indonesia:

- anta : uktub

- anti : uktubii

- antumaa: uktubaa

- antum: uktubuu

- antunna: uktubna

wazan fi'il amr

Dengan wazan di atas, sobat dapat  melihat polanya kan? Coba anda  lihat satu satu ya, mulai dari anta.

- fi'il mudhari untuk  anta ialah  تَكْتُبُ

Untuk menjadikannya ke fi'il amr adalah sebagai berikut:

a. hilangkan huruf   mudhara'ahnya yakni  ت , dan ganti dengan hamzah washal.

b. berhubung  harakat 'ain fi'il dhammah maka hamzah washalnya berharakat dhammah.

c. Jadi fi'il amrnya ialah  اُكْتُبْ

- fi'il mudhari untuk  anti ialah  تَكْتُبِينَ

a. hilangkan huruf   mudhara'ahnya yakni  ت , dan ganti dengan hamzah washal.

b. Lihat harakat 'ain fi'il nya pada fi'il mudhaari di atas, harakatnya dhammah.

c. sebab  harakat 'ain fi'il dhammah maka hamzah washalnya berharakat dhammah.

d. hilangkan nun (ن)

e. Jadi fi'il amrnya ialah  اُكْتُبِي

- fi'il mudhari guna  antum ialah  تَكْتُبُونَ

Untuk menjadikannya ke fi'il amr merupakan :

Dengan tahapan  yang sama maka anda  dapatkan fi'il amrnya ialah  اُكْتُبُوا

Contoh dua fi'il yang huruf pertamanya hamzah qatha

Pada latihan  kali ini, dikenalkan format  fi'il amr nya, yaitu:

1. أَكَلَ - يَأْكُلُ (akala- ya'kulu), dengan kata lain  makan.

Fi'il amr nya ialah  كُلْ (kul)

Tashrif lengkapnya merupakan :

- أَنْتَ : كُلْ

- أَنْتِ : كُلِي

- أَنْتُمَا : كُلَا

- أَنْتُمْ : كُلُوا

- أَنْتُنَّ : كُلْنَ

2. أَخَذَ - يَأْخُذُ (akhadza - ya'khudzu), dengan kata lain  mengambil; menerima.

Fi'il amrnya ialah  خُذْ (khudz).

Tashrif lengkapnya adalah sebagai berikut :

- أَنْتَ : خُذْ

- أَنْتِ : خُذِي

- أَنْتُمَا : خُذَا

- أَنْتُمْ : خُذُوا

- أَنْتُنَّ : خُذْنَ

Demikianlah materi mengenai  fi'il amr. Semoga dapat membantu temen-temen yang sedang belajar Bahasa Arab.

DONASI Mari bantu berikan donasi apabila artikel ini bermanfaat 😊. Terima kasih, Jazaakumullahu Khoiron.